Header image

Det svåra samtalet kan göras enkelt

Här får Du som Chef och Ledare lära Dig att behålla lugnet och känna Dig trygg i att hålla det svåra samtalet enkelt. Våga fokusera på det som är viktigt genom att vara medvetet närvarande och uppmärksam på här och nu. Lär Dig Lyssna både till Dig själv och motparten. Leder till ökad självkännedom och tydligare kommunikation. Hur väl Du känner Dig själv avgör hur Du möter människor och hanterar situationer. Du blir tydligare i Din roll vilket stärker Din trovärdighet. Du ser klart på varje situation, gör mer realistiska bedömningar och behåller Din energi och kreativitet.

Som chef har Du förväntningar på Dig att klara av och hantera ”svåra samtal”. Det kan handla om konflikter, missnöje, Du ska ta emot och ge kritik, hantera uppsägningar, mobbning, ev missbruk och/eller mer privata problem som påverkar jobbet. Med ett Medvetet ledarskap påverkar Du Din personal positivt vilket leder till färre konflikter och i stället ökad effektivitet och arbetsglädje.

Så här kan en utbildning och träning i ”Det svåra samtalet” med Mindfulness – Medveten Närvaro
se ut:

  1. Förbereda sig – göra sig närvarande, lugn
  2. Tid – tänka på ? Kontakten, respekt, medveten närvaro
  3. Förvarna -bry sig, uppmärksam, behålla fokus
  4. Rakt på sak – tydlighet i kommunikation, mod, ”keep it simple”
  5. Ta hänsyn till känslor -Lyssna. Så hanterar jag egen och andras ilska. Fokus på acceptans i stället
    för attack och försvar
  6. Prata om framtiden – erbjuda stöd
  7. Avsluta med en summering – och ge tid för uppföljning
  8. Tid för reflektion – släppa taget

Under kursen varvas praktiska övningar i Medveten Närvaro med teoripass och gemensam reflektion i grupp. Som chef är Du delvis själv verktyget i samtalet och i Ditt ledarskap. Kursen syftar till ökad självkännedom och självförtroende vilket leder till att Du utvecklas i rollen som ledare och chef.

För att nya kunskaper och insikter ska ge resultat behöver man i de flesta fall avsätta tid för träning av Medveten Närvaro. Enstaka föreläsningar kan inspirera men är sällan till hjälp på längre sikt. För att en verklig positiv process ska komma i gång och Du ska ha verktyg med Dig i Din vardag är det bra om man under en period kan ses för gemensamma uppföljande träffar 4-5 ggr. Med egen övning mellan träffarna.

För mer information och anmälan kontakta:
Marita Evegård
info@maritaevegard.se
070-958 86 99