Header image

Mindful Management

Här erbjuds ett nytt ledarskapsprogram med Mindfulness. Ett utbildnings -och
träningsprogram som tränar chefer i att leva och arbeta utifrån en ny medvetenhet – Medveten Närvaro.
Vi lever i en tid av ständig förändring och krav på anpassning utifrån nya
förutsättningar. Detta bidrar hos många chefer till en stress som i bland blir svår att hantera. De förändrade villkoren i arbetslivet och i livet i övrigt gör att man idag allt mer börjar omvärdera behovet av stöd och utbildning i ledarskap.
Allt fler uttrycker ett behov av att få stanna upp och reflektera och få tillgång till verktyg som bidrar till ökad kvalité såväl på jobbet som hemma.

I Mindful Management får chefer träna på att öka den mentala närvaron här och nu och skärpa uppmärksamheten på det som är viktigt. Bli bättre på att fatta beslut, bli mer effektiva och behålla sin energi Det finns undersökningar som visar att vi bara är närvarande 25% av tiden vid alla möten och sammanträden på jobbet. Var är vi resten av tiden ? Försöker vi ta hand om mailen, prata i mobilen, lyssna till en medarbetare, ta in en Power Point presentation samtidigt som vi fikar och funderar på vad vi ska göra på nästa möte ? Eller hur gick egentligen mötet innan ?
Här lärs ut en praktisk metod för att som chef bli mer närvarande i sitt
ledarskap. Med hjälp av Mindfulnessträning får chefen hjälp att utvecklas som
ledare.

Som chef och ledare lär Du Dig att fokusera genom att koncentrera uppmärksamheten på Nuet. Du lär dig att behålla lugnet även i stressade situationer, hantera tidspress och ladda batterierna på jobbet. Du ökar Din självkännedom. Hur väl Du känner Dig själv avgör hur Du möter människor och hanterar situationer. Det leder till att Du blir tydligare i Din roll vilket stärker Din trovärdighet.
Du blir bättre på att ta beslut, förankra beslut och hantera förändringar. Dessutom återhämtar Du Dig och fyller på med ny energi under dagens lopp. Då ser Du klart på varje situation, gör mer realistiska bedömningar och får tag i Din kreativitet.

Läs mer under Kurser