Header image

Mindfulnessbaserad rehabilitering i grupp

I samarbete med sjukgymnast och läkare vid Kilshälsan Företagshälsovård erbjudes MMR – Multimodal Rehabiltering med Mindfulness som bas.
Här är fokus på att finna nya sätt att förhålla sig till och hantera smärta på.
Du kommer till gruppen via remiss från Din allmänläkare.

För mer information och anmälan kontakta:
Marita Evegård
info@maritaevegard.se
070-958 86 99