Header image

Mindfulnessträning på arbetsplatsen

Stress och en pressad ekonomi har gjort livet svårare och ibland arbetsplatser till ohälsosamma miljöer. Vad som stressar ser olika ut på olika jobb och som individer är vi olika. Ibland kan hela arbetsplatser dras med i höga stressnivåer.Då kan personalen behöva konkreta verktyg i att hantera vardagsstressen. Konflikter uppstår i bland helt i onödan när vi drabbas av symtom på stress som tunnelseende, irritation, drar förhastade slutsatser etc.
Kursen syftar till att göra den anställde medveten om vad som skapar stress. Konkreta verktyg lärs ut för att bättre kunna hantera stress och ändå samtidigt behålla sin energi och sin hälsa. Tyngdpunkten ligger på att reducera personalens stress och att åstadkomma balans mellan jobb och fritid.

Denna kurs ges med fördel till personalgrupper från samma arbetsplats.
Omfattning brukar vara 1 träff/vecka under 5 – 6 veckors tid. Kan skräddarsys utifrån verksamhetens behov.

Exempel på ämnen som tas upp:

  • Samarbete och medveten kommunikation.
  • Empati och medkänsla – konsten att lyssna.
  • Självkännedom – lära sig vara tydlig
  • Agera i stället för att analysera och ”älta” problem ”Släppa taget”
  • Ansvar och makt – ta sig ur ev. ”offerpositioner”
  • Vi- känsla – se helheten, ”fågelperspektiv”
  • Ett ickedömande, ickevärderande förhållningssätt lärs ut.
  • Konflikthantering – kan handla om t ex respekt, välja sina krig, mobbning, ansvarsfrågor.

För mer information och anmälan kontakta:
Marita Evegård
info@maritaevegard.se
070-958 86 99

eller använd kontakt-formuläret:

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ditt meddelande