Header image

Presentation

När Du tar kontakt med Marita Evegård kommer Du till en leg. Psykoterapeut. En leg. Psykoterapeut står under Socialstyrelsens tillsyn. Därmed garanteras Du en hög kvalité och ett professionellt bemötande. Sammantaget har en leg. Psykoterapeut en utbildning inom det beteendevetenskapliga området motsvarande minst sex års universitetsstudier. Är även diplomerad instruktör i Mindfulness ( Medveten Närvaro i Nuet ) i kombination med KBT och instruktör i MBSR – Mindfulnessbaserad stressreducering.
Det kan även hända att Du möter samarbetspartners som sjukgymnast och läkare beroende på vad Du har behov av.

Är utbildad och tränad i Integrativ Psykoterapi som förenar olika metoder och teorier inom det psykoterapeutiska området. Närvaro och känslomässigt engagemang kännetecknar en Integrativ Psykoterapeut. En Integrativ Psykoterapeut har skyldighet att hålla sig uppdaterad med utvecklingen inom området psykoterapi och utesluter inga metoder som genom forskning visat sig
fungera väl. Bl a Mindfulness -Medveten Närvaro är en sådan metod som kan vara en del av den Integrativa psykoterapin.

Har mångårig erfarenhet av att möta människor i alla åldrar och med olika
bakgrund.
Förutom psykoterapi erbjuds bl a Mindfulnessträning i grupp och utbildning och träning i Mindful
Management – Medvetet Ledarskap.

Mottagningen ligger i centrala Karlstad med gångavstånd till tåg och buss.

Kontakt information:

Marita Evegård
Romstadsvägen 2C, 1tr
653 42 Karlstad
0709-588699
info@maritaevegard.se

Samarbetspartners:

Carina Nilsson, sjukgymnast
Kristina Larsson, sjuksköterska och personalkonsult med spetskompetens i alkohol- och drogfrågor