Header image

Mindfulness

När vi är Mindful är vi medvetet närvarande i nuet. När vi är fokuserade och uppmärksamma på här och nu minskar vår stress. Stressreaktioner kommer ofta av att vi oroar oss för något som vi tror ska hända framöver. Vi planerar, är i framtiden i våra tankar och ser inte möjligheterna i nuet.
Eller så kan vi ägna oss åt att älta det förflutna. Fastna i negativa tankar och allt mer tappa vår energi.
Att vara Mindful, närvarande här och nu är ett tillstånd som vi alla har naturligt i oss men som är lätt att tappa bort i den stress som många av oss upplever idag.

Med Mindfulnessträning lär Du Dig att rikta uppmärksamheten på nuet. Utan att värdera det Du uppmärksammar. Du minskar Din stress och blir mer närvarande i Dig själv. Du får lättare att behålla fokus och ger Dig själv förutsättningar för en god hälsa – både fysiskt och mentalt.

Jag erbjuder Mindfulnessträning enskilt och i grupp.

Enskilt:

Enskilt kan Mindfulness vara en del av psykoterapin. S.k Mindfulnessbaserad psykoterapi.
Eller också föredrar Du att träna enskilt i stället för i grupp.

I Grupp:

I grupp kan det handla om kortare och längre kurser utifrån de behov som presenteras exempelvis av en personalgrupp. Upplägget kan vara utifrån det traditionella Mindfulnessprogrammet(MBSR)
eller skräddarsys utifrån gruppens behov.

Läs mer under Kurser